Нажмите «Enter», чтобы перейти к содержанию

Офіційні правила акції «Айфон 12 за сидри Едем»

Завантажити Офіційні правила акції «Айфон 12 за сидри Едем»

1. Загальні положення

1.1. Офіційні правила, що викладені тут (далі у тексті – Правила), встановлюють порядок проведення та обов’язкові умови участі в акції  «Айфон 12 за сидри Едем» (далі у тексті – Акція).

1.2. Організатором Акції є компанія «Бочка пивна крамниця», далі у тексті – Організатор.

1.3. Долучаючись до Акції, кожен учасник тим самим засвідчує повне та належне ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, викладеними у цих Правилах.

1.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором даної Акції в односторонньому порядку без спеціального попереднього повідомлення учасникам Акції. Усі зміни та/або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті https://www.bochka.zp.ua. 3міни та/або доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.5. Чинна редакція Правил розміщується на офіційному сайті Організатора за адресою https://www.bochka.zp.ua.

2. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

2.1. Акція проводиться в період з 15.02.2021 по 14.03.2021 включно (далі у тексті — Період акції).

2.2. Учасником Акції вважається кожна особа, що відповідає зазначеним у даних Правилах вимогам і належним чином виконала умови цих Правил.

2.3. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну діє – та правоздатність) (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 3 цих Правил з урахуванням п.2.2. цих Правил.

2.4. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умов цих Правил;

3) працівники Організатора Акції та обслуговуючий персонал магазинів «Бочка пивна крамниця», «Бочка Економ» та/або «Січ».

5) будь-які юридичні особи.

3. Умови участі в Акції та подарунковий фонд.

3.1. В Акції беруть участь клієнти, які в період з 15.02.2021 по 14.03.2021 здійснили покупку у фірмових магазинах «Бочка пивна крамниця», «Бочка Економ», «Січ»  не менш ніж 2 (два) літри сидру від ТМ «Едем» та/або сидру від ТМ «Longmixer» за одну покупку, вказавши на зворотній стороні чеку свій номер телефону та ім’я,  та заливши чек продавцю для подальшого зберігання.

3.2. Всі учасники акції мають шанс виграти подарунки з подарункового фонду.

Подарунками Акції, які можна виграти є:

– головний подарунок Акції iPhone 12 128GB;

– заохочувальний подарунок – одна колонка JBL CHARGE 4;

– заохочувальний подарунки – п’ять фітнес-трекерів Xiaomi Mi Smart Band 5.

3.3. Кожен Учасник, що виконав умови Акції та відповідає умовам Акції, автоматично додається до списку учасників, серед яких після завершення періоду акції будуть розігруватися  подарунки.

3.4. Один Учасник має можливість здійснити необмежену кількість покупок для участі в Акції для отримання подарунків Акції, протягом всього періоду проведення Акції, за умови виконання всіх умов цих Правил.

3.5. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

3.6. Всього буде проведено 1 (один) розіграш 19.03.2021 о 13:00, який відбудеться  в прямому ефірі на офіційній сторінці Бочка в Instagram. Результати будуть розміщені на сторінці Новини на сайті https://www.bochka.zp.ua, а також на офіційному каналі «Бочка пивна крамниця» в Youtube у день розіграшу.

3.5. Про виграш переможцям повідомлять за номером телефону, вказаним під час покупки на зворотній стороні чеку. Якщо переможець не зазначив свій номер телефону та ім’я або вказав невірний/недійсний номер, Організатор не несе відповідальності за неотриманий переможцем подарунок.

3.6. Якщо в момент проведення розіграшу, в прямому ефірі, переможець не вийшов на зв’язок (абонент не відповідає або поза зоною зв’язку), після двох дзвінків, спроба виграти подарунок  передається іншим Учасникам.

3.7. Зовнішній вигляд і зміст заохочувальних подарунків Акції/головного подарунку можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції.

3.8. Переможці пред’являють оригінал документа з  фотокарткою, що засвічує його особу. Пред’явлення оригіналу документа з  фотокарткою, що засвідчує особу Переможця (паспорт), є обов’язковою умовою для отримання подарунків.

3.9 Подарунки поверненню чи обміну не підлягають. Виплата грошового еквіваленту не допускається.

3.10 Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно подарункового фонду, не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/ Переможцем і прав на одержання подарунків.

3.11. Організатор не відповідає за будь-які витрати Переможця, пов’язані з отриманням та подальшим використанням подарунку.

3.12. Організатор має право:

–       відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

–       відмовити у видачі подарунків Переможця, які не виконали умови, необхідні для отримання такого подарунку, згідно цих Правил.

3.13. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

3.14. У разі вiдсутностi у Переможця можливості/бажання використати/отримати подарунок з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання подарунку.

4. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.

4.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої Організатору Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

4.2. Організатор Акції дає гарантію, що під час збору, обробки та подальшого використання отриманої інформації він дотримуватиметься всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовуватиме всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надаватиме її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

4.3. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Виконавцем Акції як необхідну для отримання відповідного подарунку Акції.

4.4. З метою обробки персональних даних, обробляються ім’я  та  контактний номер телефону.

4.5. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

4.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Організатор та будь-які залучені Організатором треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

5. Обмеження.

5.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.2. Організатор зберігає за собою право не вступати у письмові переговори з Учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможця на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.

5.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і не підлягають оскарженню.

5.4. Для передачі переможцеві подарунок буде доставлено до магазину, де було здійснено покупку, протягом 10 робочих днів з моменту проведення розіграшу. Переможець повинен отримати подарунок протягом 10 днів з моменту дзвінка представника Організатора, що подарунок доставлено у магазин.

5.5. Організатор не виступає суб’єктом правовідносин, котрі виникають у зв’язку із використанням учасником Акції подарунка, а також за будь-яких інших обставин, що можуть виникнути у зв’язку із використанням подарунка.

5.6. Учасники погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники та агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків або будь-якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо чи опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання або невикористання подарунка та/або участі в Акції, та не вступає в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.

5.7. Переможець погоджується, що у разі отримання ним подарунку, його особисті дані, які були надані Організатору, а також фіксація самого процесу вручення подарунку, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Переможця, і таке використання ніяким чином Переможцю не оплачується.

5.8. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем подарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.

5.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.10. Проїзд до місця отримання подарунку і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням подарунку та будь-які інші витрати Переможця, включаючи телефонні оплачуються Переможцем, компенсації чи поверненню не підлягають.

6. Інші умови.

6.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання подарунків. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.3. Процедура визначення отримувачів подарунків не є лотереєю або іншою заснованою на ризику грою. Вона також не має на меті отримання прибутку.

6.4. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

6.5. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті https://www.bochka.zp.ua

6.6. У разі якщо користувач не згоден з умовами та положеннями даних правил, він має відмовитись від участі в Акції.

6.7. Товар, придбаний в період і на умовах Акції, підлягає обміну та поверненню відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, у випадку повернення товару, покупець втрачає право на участь в Акції та отриманні подарунку.

© 2020 БОЧКА - все права защищены.